zatražite ponudu

Tehnička podrška

Zanima Vas kako ispravno pripremiti dokument za tisak? Pročitajte kratke upute ili budite slobodni kontaktirati naš odio pripreme za savjet i podršku.

Tehnička podrška - upute za pripremu za tisak

 

Kako ispravno pripremiti dokument za tisak?

  • primamo dokumente isključivo u PDF formatu (osim ako se s našom pripremom ne dogovorite drugačije)
  • PDF za tisak se izrađuje putem PostScript dokumenta (Acrobat Distiller)
  • PPD (PostScript Printer Definition) možete downloadati putem priloženog linka Generic Harlequin RIP.ppd
  • dokument za koji se radi PostScript mora biti COMPOSITE
  • krajnji PDF mora biti u CMYK- u
  • dokument za koji se radi PostScript mora biti centriran na stranici
  • dokument za koji se radi PostScript mora imati minimalno 3 mm napusta sa svake strane (odnosno 15 mm za tvrdi uvez, registratore... ), precizne rezne linije i registracijske marke (crop marks i registration marks), te mora biti bez klina (color bar)
  • poželjno je da je tekst u krivuljama
  • molimo napomenuti izvanredne okolnosti Vašeg posla (overprint, linijatura, visebojni tisak... )
  • eventualne ispravke u krajnjim dokumentima su moguće ako ste se tako dogovorili s našom pripremom


Download uputa pripreme za tisak

Upute za pripremu dokumenta za tisak (pdf)


FTP upload dokumenata za tisak

Kontaktirajte našu tehničku podršku na e-mail info@tiskara-zelina.hr i zatražite parametre za podizanje vaših materijala za tisak na server Tiskare Zelina d.d.


Za bilo kakva dodatna tehnička pitanja slobodno nas kontaktirajte i telefonski na brojeve: 01/ 2060 370 ili 01/ 2061 531