Kompletna dorada

Odjel dorade Tiskare Zelina d.d. opremljen je suvremenim strojevima i velikim kapacitetom na koji smo ponosni a omogućuju nam vrhunsku strojnu i manualnu uslugu dorade otisnutog materijala do finalnog tiskarskog proizvoda.

Odjel dorade Tiskare Zelina opremljen je suvremenim strojevima koji nam omogućuju strojne usluge dorade:

 • rezanje
 • falcanje
 • meki uvez
 • tvrdi uvez
 • klamanje
 • štancanje
 • spiralni uvez
 • pakiranje

Sve vrste manualnih doradnih procesa također radimo unutar vlastitih kapaciteta:

 • sve vrste savijanja, klasična, prozorska i ostala
 • broširanje
 • šivanje
 • tvrdi uvez
 • spirala
 • vakumiranje
 • ljepljenja
 • izrada ambalaže manjih gramatura papira

...itd.