Politika integriranog sustava upravljanja

Politika integriranog sustava

Uprava Tiskare Zelina donosi ovu politiku kvalitete, okoliša i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kao dokument kojim pokazuje svoju težnju za rad prema integriranom sustavu upravljanja, odnosno normama ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. Cilj sustava je potpuno ispunjavanje zahtjeva za kvalitetom proizvoda i usluga, poštivanje zakonskih i drugih preuzetih obaveza, smanjivanje negativnih utjecaja na okoliš te zaštita zdravlja radnika i sigurnost radnika i drugih osoba koje se zateknu u našim prostorima.
Uprava i zaposlenici Tiskare Zelina teže razvoju u profitabilno poduzeće u kojem će raditi zadovoljni zaposlenici, pri čemu će se ostvarivati i zadovoljavajuća dobit. Postavljene ciljeve možemo postići samo neprestanim usavršavanjem radnika i unapređivanjem tehnološke razine poduzeća te sustavnom brigom o visokoj kvaliteti naših proizvoda i usluga. Kvalitetne i po cijeni prihvatljive usluge i proizvodi rezultirat će zadovoljstvom naših kupaca. Usmjerenost na ispunjenje svih zahtjeva kupaca glavna je zadaća svih zaposlenika Tiskare Zelina.
Brigom o okolišu nastojimo osigurati što bolje uvjete za život u našoj sredini. Briga o sigurnosti radnika uključuje posvećenost smanjenju ozljeda i profesionalnih bolesti kao i sigurnosti sredstava rada. Konačni rezultat brige za okoliš i zdravlje je zadovoljstvo i sigurnost radnika, zajednice u kojoj radimo i naših poslovnih partnera.
Kvaliteta nastaje, provodi se i kontrolira na svakom radnom mjestu te su svi zaposlenici dužni surađivati na unaprjeđenju kvalitete, zaštite okoliša i sigurnosti.


Sveti Ivan Zelina
04.05.2020.

Predsjednica Uprave:
Mr. Tajana Hasan Lemić, dipl. graf. ing.