zatražite ponudu

Provedba EU projekta

Tiskara Zelina provodi projekt „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“

02.06.2023.

Obavijest o završetku provedbe projekta

Naziv poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju, ref. br. KK.11.1.1.01 – inačica 2

Naziv projekta korisnika u projektu: „Jačanje konkurentnosti Tiskare Zelina d.d. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“, ref. br. KK.11.1.1.01.0693

Korisnik: TISKARA ZELINA  d.d.

Kratki opis projekta: ulaganjem u potrebnu opremu i digitalizaciju proizvodnog procesa riješiti će se trenutno ograničavajući faktori rasta poduzeća (nedostatni tehnički, tehnološki i ljudski kapaciteti) te će se omogućiti jačanje konkurentnosti poduzeća i zauzimanje većeg tržišnog udjela na domaćim i svjetskim tržištima.

Ukupna vrijednost projekta: 10.825.459,30 HRK (1.436.785,36 EUR)

Iznos koji sufinancira EU: 2.815.587,41 HRK (373.692,66 EUR)

Razdoblje provedbe projekta (od – do): 1.10.2021. – 1.6.2023. godine

Kontakt osobe za više informacija: Tajana Hasan Lemić, e-mail: tajana@tiskara-zelina.hr, Tel.: +385 12060370

Projekt „Jačanje konkurentnosti Tiskare Zelina d.d. ulaganjem u digitalnu i zelenu tranziciju“, ref. br. KK.11.1.1.01.0693, sufinanciran od Europske unije iz instrumenta za Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU“, završava s provedbom dana 1. lipnja 2023. godine.

Do kraja provedbe, projektom je ostvaren cilj koji se odnosi na kupovinu i implementaciju novih strojeva, softvera za upravljanje proizvodnim procesima te računala za zaokruživanje proizvodnog procesa. Automatizacijom poslovanja izravno se doprinijelo rješenju tehnoloških nedostataka i zastarjelosti strojeva, povećanju prihoda od prodaje i izvoza te rast zapošljavanja. Dugoročni cilj Korisnika je osnaživanje postojeće tržišne pozicije na postojećim ciljanim tržištima.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke TISKARA ZELINA  d.d.

 


 

15.01.2022.

POČETAK PROVEDBE PROJEKTA:

Naziv prijavitelja: TISKARA ZELINA dioničko društvo

Kod projekta: KK11.1.1.01.0693

Razdoblje provedbe projekta: 1.10.2021. – 1.6.2023.

Ukupna vrijednost projekta: 10.825.459,30 kn / 1.436.785,36 eur

Iznos bespovratnih sredstava: 2.815.587,41 kn / 373.692,66 eur

Posredničko tijelo 1: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Posredničko tijelo 2: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Voditeljica projekta: Tajana Hasan Lemić

Projekt Tiskare Zelina d.d. sastoji se od ulaganja u potrebnu opremu i digitalizaciju proizvodnog procesa što će riješiti trenutno ograničavajuće faktore rasta poduzeća (nedostatni tehnički, tehnološki i ljudski kapaciteti) te omogućiti jačanje konkurentnosti poduzeća i zauzimanje većeg tržišnog udjela na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te će se povećati sposobnost odgovaranja na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Dugoročni cilj Tvrtke je osigurati profitabilnost i stabilan rast, ojačati postojeću tržišnu poziciju i dodatno se proširit na tržište BIH, Slovenije, Mađarske, Italije i Srbije. U svrhu cilja tiskara je osigurala sve potrebne norme i certifikate za nastupanje na navedenim tržištima. Ulaganjem u digitalnu tehnologiju i strojeve kojima će se proširiti proizvodni kapaciteti i automatizirati proces proizvodnje te povećati kvaliteta proizvoda i brzina isporuke kako bi se zadovoljile potrebe klijenata na trenutnom i ciljanom tržištu. Povećanje kapaciteta i produktivnosti proizvodnje omogućiti će akviziciju novih i veći kupaca te tako osigurati profitabilnost i stabilan rast.

 


 

20.11.2021.

Dana 4.11.2021. godine Tiskara Zelina d.d. potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu 2.815.587,41 kn u sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“. Poziv je financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj, instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europskog područja „REACT-EU“.

Više o pozivu na dostavu projektnih prijedloga na linku : https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/jacanje-konkurentnosti-poduzeca-ulaganjima-u-digitalnu-i-zelenu-tranziciju/

Glavni cilj projekta je povećanje proizvodnih kapaciteta u svrhu jačanja konkurentnosti poduzeća na trenutnom tržištu i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka kroz poticanje energetski učinkovite i tehnološki napredne proizvodnje te uvođenje inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta koje će generirati prihode od prodaje i izvoza te ojačati (tehnološke, financijske, ljudske, prostorne) resurse Tvrtke. Stvorit će se uvjeti za bržu i bolju prilagodbu suvremenim i budućim ekološkim i okolišnim zahtjevima te povećati učinkovitost proizvodnje. Predloženi projekt u fokusu je poslovanja Prijavitelja, a njegova provedba ima ključnu ulogu za ostvarenje cilja projekta i dugoročnog cilja poslovanja Prijavitelja - osigurati profitabilnost i stabilan rast, ojačati trenutnu poziciju na tržištu.