zatražite ponudu

Provedba EU projekta

Financirano iz poziva / Financed under call: Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP

Referentna oznaka poziva / Reference no. of call: KK.03.2.1.10 

Naziv projekta / Project title: „Jačanje konkurentnosti Tiskare Zelina d.d. ulaganjem u opremu“


NABAVA ZA ČETVOROBOJNI TISKARSKI OFFSET STROJ S AGREGATOM ZA LAKIRANJE
/ PROCUREMENT OF FOUR COLOR OFFSET PRINTING MACHINE WITH VARNISHING UNIT
 

Vrsta nabave / Type of procurement:  nabava robe/ procurement of goods
Datum objave / Date of publication: 24.8.2018.
Rok za dostavu ponuda / The deadline for submission of tenders: Najkasnije do 14.9.2018. do 11:00 po lokalnom vremenu./ Not later than 14.9.2018. until 11:00 local time.

Linkovi za preuzimanje datoteka / Download link:
Obavijest o nabavi
Dokumentacija za nadmetanje
Prilog I. Ponudbeni list
Prilog II. Izjava ponuditelja
Prilog III. Tehničke specifikacije
Prilog IV. Troškovnik
--
Odluka o odabiru / Award decision

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost Tiskara Zelina d.d.