zatražite ponudu

Uprava i nadzorni odbor

Tiskara Zelina d.d.
 

Uprava

Mr. Tajana Hasan Lemić, dipl. graf. ing.
Predsjednica Uprave
e-mail: tajana@tiskara-zelina.hr
 

Martina Špoljarec, dipl. ing.
Članica Uprave (prodaja)
e-mail: martina@tiskara-zelina.hr
 

Branko Markiš, graf. ing.
Član Uprave (proizvodnja)
e-mail: branko@tiskara-zelina.hr