Certifikati

Cro Cert certifikat

ISO 9001 certifikat - Tiskara Zelina d.d. posjeduje certifikat ISO 9001 koji dokazuje uspješno implementiran sustav upravljanja kvalitetom u svojoj organizaciji.

Cro Cert certifikat

ISO 14001 certifikat - Sustav upravljanja okolišem (EMS) uključuje ustrojstvo organizacije, aktivnosti planiranja, odgovornosti, postupke, procedure za razvoj, implementaciju, postizanje, preispitivanje i održavanje politike upravljanja okolišem.

Cro Cert certifikat

Cro Cert certifikat -  Centar za certificiranje sustava upravljanja d.o.o. prva je hrvatska certifikacijska kuća osnovana sa isključivom djelatnošću certificiranja sustava upravljanja prema međunarodnim standardima ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, HACCP, OHSAS, EN 16001 i ostalima.

OHSAS18001 certifikat

OHSAS 18001 certifikat - Osigurava zahtjeve za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću pri radu s ciljem upravljanja rizicima po život i zdravlje radnika i drugih zainteresiranih strana, kao i stalnim poboljšanjem sigurnosti svih procesa koje organizacija provodi.